Ministarstvo pravde i uprave KS i CCI: Razgovori o nastavku reforme lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo

Nastavak implementacije reforme lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo bila je tema sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića i predstavnika Centara civilnih inicijativa (CCI) koje je predvodio Adis Arapović.

Oni su tom prilikom sumirali zaključke nedavno održane konferencije predstavnika Kantona, Grada Sarajevo i općina, međunarodnih i domaćih vladinih i nevladinih organizacija i institucija, te civilnog sektora o temi pripreme Zakona o lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo.

Kako je obrazložio ministar Nenadić, za kvalitetno uređenje pitanja nadležnosti i lokalne samouprave KS neophodno je nastaviti rad s ciljem rješavanja brojnih ustavno-pravnih, administrativnih i drugih pitanja.

"Prije svega, treba sačiniti preglede neophodnih propisa koji se donose na ova pitanja, kao i podzakonskih akata. Potom, precizirati nadležnosti i pripadnosti po pojedinim resorima kako bi se imala tačna predstava o institucijama i administraciji vezanim za neka od ovih pitanja, a što bi omogućilo nastavak rada na prenosu nadležnosti i osnivačkih prava, preuzimanju ljudi, budžeta i ostalom", pojasnio je ministar Nenadić. Dodao je da su u vezi s ovim i pitanja pripadnosti javnih prihoda i imovina, te brojna pitanja iz komunalne privrede.

Ovom prilikom, zamolio je predstavnike CCI-ja da mu pomognu u osiguranju neophodnih resursa za nastavak realizacije ovog složenog reformskog procesa.

Predstavnici te organizacije izrazili su zadovoljstvo uspješno realiziranim aktivnostima do sada, te su obećali nastavak suradnje sa Ministarstvom pravde i uprave ali i drugim nadležnim institucijama, prvenstveno s OSCE-om, u implementaciji reforme lokalne samouprave.

Ministar Nenadić je potcrtao da će biti komplikovano izvršiti sve prenose nadležnosti i odgovornosti, kao i preuzimanje prihoda u predstojećem periodu te da je složeno pitanje moguće rješavati samo uz učešće svih resora.