Ministar Nenadić sa predstavnicima četiri kantonalna javna komunalna preduzeća: Alternativna kaznena sankcija u Kantonu Sarajevo pokazala se vrlo korisnom

Analiza implementacije insituta "rad za opće dobro na slobodi", a što je zapravo alternativna kaznena sankcija u Kantonu Sarajevo bila je povod današnjeg sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića i savjetnika u sektoru za pravosuđe u resornom ministarstvu Ede Hadžovića sa predstavnicima kantonalnih javnih komunalnih preduzeća Rad, Gras, Park i Pokop Jasminom Novalić, Avdom Vatrićem, Saidom Hrapovićem i Draženom Ragužom.

Ministarstvo pravde i uprave uspješno provodi sve sudske presude kojima se izriče alternativna kaznena mjera rad za opće dobro na slobodi, a ona se pored Terapijske zajednice Kampus realizira u svim pomenutim komunalnim preduzećima.

Inače, rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom, tačnije radom za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje 10, a najviše 90 radnih dana.

Svrha kažnjavanja se postiže na način da osoba kojoj je ograničena sloboda ne bude isključena iz društva, već da uz pomoć društvene zajednice, dobrovoljno, radom i ličnim postupcima, razvije svijest i odgovornost o štetnosti određenih ponašanja i posljedicama počinjenog krivičnog djela.

Ovom prilikom, ministar Nenadić je informisao učesnike sastanka kako je veoma zadovoljan sa implementacijom ove alternativne kaznene sankcije.

Pojasnio je da je u Parku i Pokopu omogućeno angažovanje po deset osoba, a u Grasu i Radu po pet osoba.

“Na izvršenju ovih kazni trenutno se nalaze po dvije osobe u Pokopu, Grasu i Parku i jedna u Radu što je otprilike oko 50 posto popunjenih kapaciteta u ovim preduzećima”, istakao je ministar Nenadić te dodao kako trenutno nema više ovih presuda na izvršenju.

S obzirom da ugovori sa preduzećima ističu petog maja, ministar Nenadić je najavio potpisivanje novih.

Svi predstavnici preduzeća su se složili da se ova vrsta društveno korisnog rada pokazala korisnom i za njih, jer su osobe koje su upućene na izvršavanje rada za opće dobro na slobodi, zaista angažovale u obavljanju dodijeljenih poslova.