Ministar Nenadić: Pitanje dugovanja za komunalne usluge mora se rješavati van suda

Akcioni plan mjera i aktivnosti na unapređenju naplate komunalnih usluga bio je povod današnjeg sastanka kojeg je organizovalo Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo. Pored resornog ministra Marija Nenadića, sastanku su prisustvovali ministar komualne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić, predsjednica Općinskog suda Janja Jovanović, te predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i javnih komunalnih preduzeća.

Kako je već nekoliko puta ministar Nenadić govorio, pred ovom Vladom Kantona Sarajevo je još jedan veoma ozbiljan izazov, obzirom da je kao i u mnogim drugim oblastima, tako i po pitanju naplate komunalnih usluga u Kantonu, zatečeno jedno izuzetno zapušteno stanje.

“Samo u Općinskom sudu u Sarajevu, nalazi se oko 940.000 neriješenih tužbi za naplatu komunalnih usluga, a iznos koji se sudski naplaćuje iznosi oko 200 miliona KM”, istakao je ministar Nenadić te dodao kako je ovakva situacija dovela do velikog zagušenja u radu Općinskog suda, u kojem je svega oko 40.000 parničnih i krivičnih predmeta, a formiranje svake pojedinačne tužbe na sudu i njeno administriranje, bez obzira na iznos, košta 90 KM.

Po njegovim riječima, sve buduće aktivnosti trebaju da se odnose najprije na izmjene zakonodavstva na federalnom i kantonalnom nivou, uz mijenjanje sistema naplate, te nastojanje da se spriječi da ovi predmeti dolaze na sudove, i da se oni trebaju rješavati u drugim administrativnim postupcima, a ne u sudskim što je predloženo Akcionim planom.

“Potrebno je produžiti rokove zastare za potraživanje po osnovu neplaćanja komunalnih usluga sa jedne na tri godine. Komunalna preduzeća trebaju više raditi na naplati svojih potraživanja, a ne kao što je to slučaj bio do sada, naplatu u velikoj mjeri tužbama prebaciti na Općinski sud, što nije dalo dobre rezultate”, pojasnio je ministar Nenadić.

Na sastanku je navedeno kako je potrebno raditi na ažuriranju baza dužnika, boljoj razmjeni podataka i komunikacije između komunalnih preduzeća i Suda uz jačanje njihovih kapaciteta, te povlačenju sa Suda već riješenih predmeta, objedinjavanju spiskova dužnika, promjeni sistema naplate komunalnih usluga, unapređenju servisa prema građanima, uvođenju restriktivnijih mjera prema neplatišama, ali i aktivnijom socijalnom politikom s ciljem oslobađanja od plaćanja komunalnih usluga određenih kategorija korisnika u Kantonu Sarajevo.

Bilo je riječi i opravdanosti oprosta dijela starih dugova, uključivanju medijacije, reprogramu dugova, objedinjavanju više sudskih postupaka protiv istog korisnika u jedan, uspostavljanju jedinstvenog sistema naplate komunalnih usluga za sva komunalna preduzeća i jedinstvene uplatnice za komunalne usluge, formiranju holdinga komunalnih preduzeća i slično.

Akcioni plan predviđa i članove koji se odnose na ugradnju pojedinačnih mjerača, unapređenju sistema opomena korisnika, ali i na aktivniju javnu kampanju i promociju obaveza plaćanja komunalnih usluga i obavještenja korisnika o posljedicama njihovog neplaćanja.

Nastojat će se kroz ovaj plan razmotriti i mogućnosti javne objave spiskova dužnika , uvođenja adminstrativnih mjera na plate i druga primanja dužnika, posebno onih koji su zaposleni u javnom sektoru.

Ministar Nenadić je potcrtao kako je prije svega najvažnije raditi na izgradnji svijesti korisnika o obavezi plaćanja komunalnih usluga. Najavio je da će se realizacija Akcionog plana analilizirati na mjesečnoj bazi.

Po riječima ministra Nenadića, koji smatra da postoji rješenje, tokom provođenja plana neophodno je iskreno i predano raditi kako bi se stanje saniralo i u konačnici riješilo.

Dodao je da se već u prva tri mjeseca njegove provedbe mogu očekivati konkretni i mjerljivi rezultati.