Ministar Nenadić: Novi master studij "Javne nabavke u upravi" izuzetan je doprinos razvoju ove oblasti u BiH ali i transparentnosti trošenja budžetskih sredstava

Na Fakultetu za upravu-pridruženoj članici Univerziteta u Sarajevu danas je upriličena promocija novog master studija pod nazivom "Javne nabavke u upravi", koji će se na ovoj visokoškolskoj ustanovi realizirati od naredne akademske godine.

Kako je navedeno, program master studija iz oblasti javnih nabavki prvi je i jedini u BiH, namijenjen studentima koji su zainteresirani za usvajanje i unapređenje znanja iz oblasti planiranja, pokretanja i vođenja postupaka javnih nabavki, te pravne zaštite i upravljanja ugovorima u postupcima javnih nabavki. Također je istaknuto da ovaj program može biti atraktivan i za uposlenike u čijem su opsegu poslova javne nabavke.

"Siguran sam da će program imati ozbiljne pozitivne efekte kada je u pitanju funkcioniranje segmenta javnih nabavki. Njime se pokušava budućim studentima ovog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu ponuditi kvalitetno znanje iz sistema javnih nabavki, koncipirano na određenim evropskim i svjetskim modelima na kojima se insistira u procesima pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji. Jedan od zadataka koji UNSA ima je inoviranje i uvođenje novih nastavnih planova i programa tako da je ovo dobar primjer kojim se nastoji dati doprinos boljitku naše zemlje", kazao je rektor UNSA Rifat Škrijelj ovom prilikom.

Prezentaciji je prisustvovao i ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić koji je istakao da je riječ o značajnom master studiju.

"Javne nabavke su generalno problematičan i veoma kompliciran segment u javnom sektoru, tako da će svaki naučni pristup ovom pitanju biti izuzetan doprinos u razvoju sistema javnih nabavki, a time i transparentnosti trošenja budžetskih sredstava i rada javne uprave. Pravi je izazov u BiH izabrati vlastiti put na način da se rješenja u sistemu javnih nabavki traže između najboljih europskih praksi i iskustava i specifičnosti javnog sektora u BiH. Biće tu posla i za nauku i struku i sa te pozicije mogu najaviti svu podršku Ministarstva pravde i uprave i moju lično da i ovaj studij bude još jedan konkretan doprinos uspostavi transparanetnog, efikasnog i ekonomičnog sistema javnih nabavki, koji će sa jedne strane omogućiti na zakonu zasnovano trošenje javnih sredstava a sa druge strane spriječiti korupciju, vratiti povjerenje u institucije i na taj način omogućiti zdravu konkurenciju i razvoj realnog sektora u BiH", kazao je ministar Nenadić.

Naglasio je da ovo ministarstvo ostvaruje odličnu saradnju sa Fakultetom za upravu, kako kroz sistem funkcioniranja javne uprave i upravne administracije, tako i neka druga pitanja koja se tiču funkconisanja ove visokoškolske ustanove.

Dženan Salčin, direktor Agencije za javne nabavke BiH uz čiju podršku će se realizovati program master studija, kazao je da postoji veliki problem u BiH kada je u pitanju insitucionalna edukacija iz oblasti provedbe javnih nabavki.

"Godišnje se u BiH provedu javne nabavke u vrijednosti više od tri milijarde konvertibilnih maraka, međutim, ni jedan fakultet, univerzitet ili sveučilište nemaju doticaja sa javnim nabavkama. Zbog toga smo dali punu podršku ovom fakultetu kada su nam se javili sa ovom idejom", kazao je Salčin i dodao da su znanje i edukacija najbolja prevencija korupcije u ovoj oblasti.

Nastavni plan i program novog studijskog programa koncipiran je na 460 naučnih časova, sa teorijskim i praktičnim dijelom.

"Program je koncipiran kao jednogodišnji, za studente koji su završili četverogodišnji studij. Planirano je ukupno sedam predmeta, kao i izrada master rada. Namjera nam je da na ovaj način uspostavimo jedan prepoznatljiv sistem i prevashodno damo znanje i potrebne alate za rad budućim službenicima za javne nabavke", naveo je profesor na Fakultetu za javnu upravu Nermin Lapandić.

Kazao je da će osim profesora ovog fakulteta, kao predavači biti angažovani i eminentni stručnjaci iz oblasti javnih nabavki.