Ministar Nenadić na sastanku sa rukovodstvom TVSA: Pitanje radno-pravnih statusa uposlenika riješiti na pravičan i zakonit način, u najkraćem roku

Na inicijativu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, jučer je održan sastanak resornog ministra Marija Nenadića i njegovih saradnika sa direktoricom TVSA Edinom Fazlagić i Nadzornim odborom ove televizijske kuće.

Povod sastanka je bio višegodišnje neriješeno pitanje radno-pravnih statusa određenog broja uposlenika u TVSA.

Ministar Nenadić je kazao da je za Ministarstvo pravde i uprave, u čijem resoru djeluje TVSA, potpuno neprihvatljivo to da su u ovom mediju duži niz godina pojedini uposlenici angažovani po osnovu ugovora na određeno vrijeme kao i da je njihov status još uvijek neriješen.

Napomenuo je da je problem zatekao preuzimanjem mandata, te da je to bila tema svih dosadašnjih sastanaka sa predstavnicima TVSA, kada je ukazivao na potrebu da se problem radno-pravnog statusa uposlenika riješi.

Iznio je i stav Vlade KS da njihov status treba riješiti na pravičan i zakonit način, te je pozvao predstavnike TVSA "da pregledaju postojeće stanje i pitanja radnika riješe na način da oni koji su stekli uslove za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, zbog kontinuiteta propisanog Zakonom o radu tj. angažiranja na tri i više godina neprekidnog rada na određeno vrijeme, po sili zakona bivaju primljeni u stalni radni odnos". Također je kazao predstavnicima ovog medija da, ukoliko je to potrebno, u legalnoj proceduri mijenjaju Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, skupa sa predstavnicima Sindikata i upravljačkim strukturama.

Istakao je da je Vlada KS osigurala neophodna sredstva za funkcioniranje te TV kuće kao i za potrebe upošljavanja neophodnog kadra.

"Ključni interes Vlade i Ministarstva je da sve bude regulisano u skladu sa zakonom, kako se ne bi javljali problemi sa eventualnim radno-pravnim sporovima i presudama suda koji u konačnici padaju na teret Budžeta i građana Kantona Sarajevo", naglasio je ministar Nenadić.

Ukazao je i na potrebu da se prilikom zapošljavanja vodi računa "o principima jednakopravnosti, fiskalne potvrde kao i procjene ovog posla".

Na kraju je pozvao predstavnike TVSA da ova pitanja urede na sistemski način i u najkraćem roku "kako bi se agonija radnika angažovanih na TVSA okončala, bilo konačnim raskidom angažmana ili uređenjem radno-pravnih statusa na zakonit način".

Zamolio je da se to pitanje riješi još tokom ove sedmice, kao i da prijedlozi rješenja budu dostavljeni nadležnom Ministarstvu i Vladi KS.

Predstavnici TVSA su istakli da postoji volja za trajnim rješenjem problema. Prihvatili su sugestije ministra da skupa sa predstavnicima Sindikalne organizacije pripreme i predlože Vladi odgovarajuća rješenja, a s obzirom na to da su sredstva za predmetne namjene osigurana.

Kako je navedno, status pojedinih uposlenika TVSA neriješen je još od 2007. godine, a mnogi problemi su nastajali upravo zbog nesistemskog angažiranja uposlenika prethodnih godina.

Tokom sastanka razgovarano je i o osiguranju prevoda programskih sadržaja TVSA na znakovni jezik, što su ranije inicirali ministar Nenadić i pojedini zastupnici u Skupštini KS, na način da barem informativni program kao i sjednice Skupštine KS budu prilagođeni za praćenje gluhim i nagluhim osobama.

Direktorica Fazlagić kazala je da je pripremljen plan za početak realizacije ovih inicijativa skupa sa Ministarstvom, a o tome će biti riječi i na sastanku sa predstavnicima Udruženja gluhih i nagluhih osoba KS narednih dana.

O oba predmetna pitanja današnjeg sastanka bit će obaviještena Skupština KS, najavio je ministar Nenadić.