Ministar Nenadić i predsjednik Sindikata Kurtović: Profesionalna, ekonomična i efikasna državna služba u KS

Prioritet u radu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH je zaštita prava i interesa njegovih zaposlenika, poručeno je sa današnjeg sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića sa predsjednikom ovog sindikata Samirom Kurtovićem.

Ovom prilikom, razgovaralo se o postojanju više sindikata koji se bave istom problematikom u Kantonu Sarajevo, ali i potrebi da usklade svoje interese i zajednički nastupe prema institucijama vlasti.

Predsjednik Kurtović upoznao je ministra da ima dobru suradnju sa federalnim premijerom i resornim ministrima u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, posebno kada je riječ o usaglašavanju kolektivnog ugovora, kao i implementaciji Zakona o državnoj službe u KS i FBiH. Istaknuto je kako je Kanton Sarajevo primjer dobre prakse provođenja ovog zakona.

Također, navedeno je i kako predstavnici sindikata nisu tokom ove godine podnosili tužbe protiv Kantona Sarajevo, što je prema mišljenju Kurtovića, rezultat dobrih odnosa i unapređenja saradnje.To je doprinijelo i donošenju rješenja koja idu u dobrom pravcu, ali ih treba stalno popravljati i dorađivati u obostranom interesu.

Ministar Nenadić je informisao o aktivnostima koje provodi Vlada Kantona Sarajevo, posebno po pitanju zaokruživanja seta podzakonskih akata koji se odnose na uređenju oblasti državne službe.

"Već godinu dana je u primjeni Zakon o državnoj službi KS, a u završnoj je fazi i priprema Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti, na kojem također surađujemo sa sindikatima", naglasio je ministar Nenadić.

Najavljeno je da će se nastaviti razgovori sa svim reprezentativnim sindikatima, kako bi se mogao napraviti presijek stanja, te tačno precizirati šta je potrebno da zajedno uradi državna služba i vlast kako bi ispunili glavne zadaće koje od njih očekuju građani, a to je profesionalna, ekonomična i efikasna državna služba u KS.