Ministar Nenadić i predsjednik Advokatske komore Kreho: Preispitati mogućnosti zastupanja pravnih lica iz Kantona Sarajevo pred nadležnim sudovima u regionu

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je sastanak sa predstavnicima Advokatske komore Kantona Sarajevo Senadom Krehom i Ninom Kafedžić na kojem je bilo riječi o mogućnostima zastupanja pravnih lica iz Kantona Sarajevo pred nadležnim sudovima u regionu.

Navedeno je kako će Advokatska komora zajedno sa resornim ministarstvom preispitati postojanje ugovora o reciprocitetu za zastupanje iz Hrvatske u Bosni i Hercegovini i obrnuto, s tim da će se kroz suradnju advokatskih komora iz ove dvije države nastojati pronaći najkvalitetnije rješenje za zastupanje pravnih subjekata iz BiH u Republici Hrvatskoj.

Tokom sastanka, ukazano je i na aktuelne probleme s kojima se susreće Advokatska komora kada je u pitanju angažiranje advokata u svojstvu svjedoka u krivičnim predmetima, u kojima se oni pojavljuju kao pravni zastupnici, a to zapravo predstavlja ozbiljan problem pojedinim advokatima u njihovim odbranama.

Ministar Nenadić i predsjednik Kreho su dosadašnju suradnju ocijenili izuzetno dobrom, te najavili kako će se ona nastaviti i ubuduće.

Inače, resorno ministarstvo je ostvarilo i dobru komunikaciju sa Notarskom komorom, predstavnicima relevantnih sindikata, sudovima, tužilaštvom,Zavodom za besplatno pružanje pravne pomoći i drugima.