Ministar Nenadić i direktor Begić: Zakon o državnoj službi je primjenjiv i dobro funkcioniše

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je sastanak sa v.d direktora Agencije za državnu službu Refikom Begićem i predsjedavajućim odbora za žalbu FBiH Perom Ivoševićem, te im se ovom prilikom zahvalio na odličnoj saradnji koju su imali u proteklom periodu.

“Za nas je koordinacija koju smo ostvarili s vama vrlo značajna, posebno nakon donošenja Zakona o državnoj službi KS”, istakao je ministar Nenadić te dodao kako je resorno ministarstvo na osnovu njega donijelo sedam podzakonskih akata, a trenutno radi na još dva podzakonska akta.

Po riječima ministra, njegov stav da nema potrebe da se formira posebna kantonalna agencija za državnu službu, a što je i implementirano u ovaj zakon pokazao se vrlo dobrim, jer se na ovaj način jača jedinstvenost sistema državne službe u Federaciji BiH.

Direktor Begić je naglasio kako novi Zakon o državnoj službi već daje odlične rezultate i najavio donošenje novih propisa u Federaciji BiH koji bi na cjelovit i jedinstven način rješavali pitanje zaposelnih u javnom sektoru u BiH.

On se zahvalio ministru Nenadiću što je podržao rad Agencije, te angažavao mlade pravnike koje im pomažu u rješavanju određenih pitanja. Kako je navedeno, planirano je i da se s početkom naredne budžetske godine nastavi s unapređenjem ovog sistema.

Na sastanku je rečeno kako će se nastojati uspostaviti ista vrsta saradnje i sa drugim kantonima sve s ciljem zaštite jedinstvenosti državne službe.

Predsjedavajući Ivošević je upoznao prisutne kako imaju odličnu saradnju sa resornim ministarstvom, te da zahvaljujući i njihovoj podršci uspjevaju sve pristigle zahtjeve promptno riješiti. S obzirom da se ovaj način konsultacija pokazao dobrim, svi sudionici sastanka su se složili da se oni održavaju jednom mjesečno.

Bilo je riječi i o stavovima Evropske unije po pitanjima zaštite od fragmentiranosti državne službe i uspostave jedinstvenog registra javnih službenika u Federaciji BiH. Naglašeno je i kako je važno nastaviti razgovore sa evropskim i drugim nadležnim strukturama vezane za položaj državne službe u Kantonu Sarajevo.

Sa sastanka je poručeno kako je Kanton Sarajevo napravio najbolji Zakon o državnoj službi, koji je primjenjiv te u ovoj fazi sasvim dobro funkcioniše.