Ministar Mario Nenadić u prvoj službenoj posjeti Pravobranilaštvu KS: „Uloga pravobranitelja inače, a u našem složenom ustavno-pravnom uređenju posebno je važna“

U prvoj službenoj posjeti Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo boravio je danas ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima. Ovom prilikom, razgovarao je sa  pravobraniocem Kantona Sarajevo Kemalom Karićem koji ga je informisao sa organizacijom rada, strukturom i organizacijom, materijalnim i ljudskim resursima ove institucije.

„Zaštita imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo naš je primarni zadatak, a zastupamo i interese općina Ilijaš i Trnovo koje još uvijek nisu imenovale svoje općinske pravobranioce“, objasnio je Karić. Dodao je da je u Pravobranilaštvu trenutno uposleno 16 uposlenika, među kojima i šest zamjenika pravobranioca.

Ministar Nenadić i pravobranilac Karić detaljno su razgovarali o ranije pripremljenom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu KS te razmijenili stručna mišljenja i stavove vezane za neophodnost dorade pojedinih članova ovog izuzetno značajnog akta.

„Uloga pravobranitelja inače, a u ovom našem složenom ustavno-pravnom uređenju posebno je važna. Opredjeljenja resornog ministarstva i Vlade KS su da maksimalno iskoristimo vaše kapacitete, iako smo svjesni da ste u kadrovskom smislu bitno ograničeni“, kazao je ministar Nenadić. Istakao je i da su baš zbog toga, prilikom usvajanja Budžeta KS za ovu godinu, poduzete aktivnosti na ojačavanju kapaciteta Pravobranilaštva KS u kadrovskom i finansijskom smislu.

Bilo je riječi i o aktuelnim i otvorenim predmetima, čija rješavanja su u toku i izuzetno su značajna za Kanton Sarajevo.