Konsultacijski sastanak: Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo i jedinica lokalne samouprave iznijeli konkretne prijedloge na prednacrt Zakona o lokalnoj samoupravi KS

Premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić organizirali su danas konsultacijski sastanak o prednacrtu Zakona o lokalnoj samoupravi KS sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Misije OSCE-a u BiH i Centara civilnih inicijativa koji podržavaju Ministarstvo pravde i uprave u pripremi ove važne reforme i zakona u Kantonu Sarajevo.

Zakonom se, u skladu sa usvojenim amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo, vrši redefiniranje i preciziranje nadležnosti između jedinica lokalne samouprave i Kantona Sarajevo, dinamika i način njihovog prenosa te brojna druga pitanja vezana za nadležnosti lokalne samouprave.

Premijer Zolj je napomenuo da se radi o jednoj od najvažnijih reformi u Kantonu Sarajevo, da puno problema u definiranju nadležnosti stvara činjenica da je riječ o nadležnostima više nivoa vlasti, kao i činjenici da je paralelno potrebno raditi i na pripremi niza propisa i pravnih rješenja koja će urediti predmetnu oblast. Uz napomenu da će ova reforma trajati i više godina do konačne provedbe, pohvalio je to što se procedura pokreće i da su na predmetnom pitanju radili zajednički svi akteri na koje se reforma odnosi.

U ime predlagača Zakona, ministar Nenadić je u uvodnim napomenama prezentirao prisutnima konkretne podatke iz oblasti na koje se Zakon o lokalnoj samoupravi odnosi, kao što su predškolsko i osnovno obrazovanje, te komunalna djelatnost, a koji su relevantni za pitanja prenosa nadležnosti.

Između ostalog, da na području KS funkcioniše 71 ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja, da je u tom resoru uposleno 3.820 ljudi, te da su za funkcionisanje ustanova i rad uposlenika u ovoj oblasti Budžetom KS za 2018.godinu osigurana sredstva u iznosu od 104.221.794 KM.

Također, ministar Nenadić je kao primjer naveo da je u resoru komunalne privrede Kantona Sarajevo trenutno zaposleno ukupno 4.685 ljudi. Za ovaj resor Budžetom KS za tekuću godinu izdvojeno je 55.632.200 KM. Izneseni su između ostalog i podaci prema kojima ukupna dugovanja kantonalnih komunalnih preduzeća prema dobavljačima iznose 195.000.000 KM.

Ministar je napomenuo da će u okviru pokrenutih reformi biti neophodno donijeti nove zakone i druge propise iz oblasti pripadnosti javnih prihoda, komunalnih djelatnosti, predškolskog i osnovnog obrazovanja i brojne druge, a što je Ministarstvo sagledalo i evidentiralo u Studiji koja je stručna podrška navedenim aktivnostima.

Predstavnici jedinica lokalne samouprave su pohvalili i podržali rad Vlade KS i Ministarstva pravde i uprave KS koje je, nakon dugog perioda nepoštivanja presuda Ustavnog suda FBiH od strane nadležnih institucija, pokrenulo predmetne reforme.

Učesnici sastanka su ovom prilikom naveli da je neophodno konkretizirati još nekoliko pitanja u okviru predloženog teksta zakona, a odnose se na potrebu preciznijeg i jedinstvenog definisanja i uređenja pitanja mjesne samouprave u općinama na području Kantona Sarajevo, kao i pitanje preciziranja nadležnosti između načelnika-gradonačelnika i općinskih-Gradskog vijeća, konkretiziranje rješenja za nadležnosti u oblasti lokalne samouprave u izvangradskim općinama, kao i pitanja prava raspolaganja prirodnim resursima jedinica lokalne samouprave u KS.

Zatražena je i dorada teksta zakona u vezi pojedinih pitanja koja su obuhvaćena zajedničkom nadležnošću gradskih i izvangradskih općina, kao što su održavanje javne čistoće i dr.

Dogovoreno je da će Ministarstvo i Vlada KS proslijediti tekst Zakona predstavnicima Grada Sarajevo i općinama, koji će u kratkom roku vratiti usaglašen prijedlog Vladi KS na upućivanje u daljnju zakonodavno-pravnu proceduru.

Načelnici općina Ilijaš, Trnovo i Novi Grad Sarajevo Akif Fazlić, Ibro Berilo i Semir Efendić kao i drugi učesnici  sastanka, dali su vrlo konkretne preporuke i kritike na tekst Zakona, pohvalili su ovakav način komunikacije Vlade KS i kazali da je ohrabrujuće da se jedan ovakav složen zakon upućuje u zakonodavnopravnu proceduru.

Ukoliko se nacrt Zakona usvoji, Vlada KS će predložiti javnu raspravu u trajanju od 60 dana kako bi se dalo i dodatno vrijeme za preispitivanja i preciziranja ponuđenih zakonskih rješenja, istaknuto je ovom prilikom.