Komunalna preduzeća od građana potražuju 200 miliona KM, na Općinskom sudu Sarajevo 900.000 tužbi

Ministri pravde i uprave i komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Mario Nenadić i Senad Hasanspahić održali su sastanak sa predsjednicom Općinskog suda u Sarajevu Janjom Jovanović na kojem su razgovarali o tužbama komunalnih preduzeća protiv korisnika usluga u Kantonu Sarajevu zbog neplaćanja računa za komunalne usluge.

Ovaj sastanak je organizovan nakon što je ministar dobio informaciju kako je Općinski sud u Sarajevu zaprimio oko 170.000 tužbi protiv neplatiša u Kantonu Sarajevo, od čega je 105.000 Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, 55.000 preduzeća Rad i 9.500 Toplana Sarajevo.

Ministar Nenadić je najavio da će Akcioni plan mjera i aktivnosti za rješavanje pitanja naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo biti razmatran na narednoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo.

Predsjednica suda Jovanović je još jednom ukazala da bez obzira što je u 2016.godini sud riješio ogroman broj tužbi za ove usluge, ponovno je od prvog januara ove godine zaprimljeno oko 175.000 predmeta.

Kako je istaknuto na sastanku, ministar Nenadić je odlučan da se ovom gorućem problemu u Kantonu Sarajevo stane u kraj, a posebno jer se radi o potraživanjima u vrijednosti oko 200 miliona KM. Iako se svake godine insistiralo da se ovaj problem riješi, na Općinskom sudu je sad 847.453 predmeta sa ukupnim iznosom potraživanja od oko 8 hiljada prema fizičkim licima i 13.300 prema pravnim licima.

Na sastanku je dogovoreno da će ministar Nenadić zajedno sa predsjednicom Jovanović obići sve veće centre u Federaciji BiH, kako bi zajedno sa predsjednicima sudova uputili inicijativu prema federalnim vlastima za izmjenu odgovarajućih zakona iz oblasti izvršnog postupka obligacija i drugih propisa, zakona o taksama na nivou Federacije i KS.

Također je najavljeno da će ministri Nenadić i Hasanspahić obići KJKP ViK kako bi se uvjerili da li su se poduzele sve mjere provjere dugovanja prije nego su ona upućena Općinskom sudu Sarajevo.

Ministar Nenadić je još jednom potcrtao da neće dozvoliti da Općinski sud bude naplatni šalter bilo kojeg komunalnog preduzeća, te da će se ovom nemaru maksimalno suprotstaviti, a zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo će nastojati  naći rješenja za izmjenu propisa i preuzimanja odgovornosti svih onih koji su nadležni za ova pitanja kako bi ona u konačnici bila riješena.