Kanton Sarajevo je dao doprinos izgradnji jedinstvenog sistema državne uprave u Federaciji BiH

Prilikom donošenja Zakona o državnoj službi Kanton Sarajevo je koristio resurse Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, kao i njenog Odbor za žalbe, istaknuto je na sastanku ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića sa direktorom ove agencije Refikom Begićem.

"Na ovaj način Kanton Sarajevo je dao doprinos izgradnji jedinstvenog sistema državne uprave u Federaciji BiH, ali i razvijanju povjerenja u federalne i državne institucije, te unapređenju efikasnosti državne službe u KS", naglasio je ministar Nenadić.

Ovom prilikom, direktor Begić se zahvalio na saradnji ministru Nenadiću, što je u pripremi odgovarajućih propisa koji su bili neophodni za funkcioniranje državne službe uspio implementirati i razviti kapacitete za efikasnu, ekonomičnu i profesionalnu državnu službu.

Resorno ministarstvo osiguralo je neophodna sredstva,s ciljem da Agencija osigura mlade pravnike koji asistiraju direktoru Begiću prilikom izrade analiza svih nadležnosti prema KS.

Direktor je upoznao ministra sa trenutnom fazom priprema federalnog Zakona o javnoj službi.

"Agencija radi i na pitanju uređenja registra i proširenja svojih kapaciteta za obavljanje poslova u KS, kao i na stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika", pojasnio je direktor Begić te naveo kako se nada da će im u 2018. godini biti dodijeljena sredstva za angažovanje pomenutih pravnika koji bi pomogli i  implementaciju navedenog zakona.

Tokom sastanka, ministar se osvrnuo i na položaj državnih službenika i namještenika koji nastoji popraviti, a sve s namjerom da njihovu osnovicu izjednačil sa osnovicom u javnom sektoru FBiH.

"Tražit ću i povećanje plata u skladu sa mogućnostima Budžeta KS, jer već nekoliko godina one su na istom nivou. Ukoliko želimo efikasnu državnu službu, onda moramo unaprijediti njihov položaj", poručio je ministar Nenadić.