JU "Terapijska zajednica Kampus" dobila još tri povjerenika za implementaciju alternativne krivične sankcije-rad za opće dobro na slobodi

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić uručio je danas uposlenicima Javne ustanove "Terapijska zajednica Kampus" Kantona Sarajevo Kemalu Mušinbegoviću, Jasminu Taranišu i Amiru Ljeviću uvjerenja o završenoj obuci za povjerenike za implementaciju alternativne krivične sankcije-rad za opće dobro na slobodi. 

"Dobili su uvjerenja o uspješno završenoj obuci i da mogu skupa sa Ministarstvom pravde i uprave, a po presudama nadležnih sudova, implementirati alternativnu krivičnu sankciju-rad za opće dobro na slobodi na području Kantona Sarajevo. To je takva sankcija kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine ista, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom, radom za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje deset do najviše 90 radnih dana. Raspon alternativne kaznene sankcije-rada za opće dobro na slobodi zavisi od dužine utvrđene zatvorske kazne", pojasnio je ministar Nenadić.

Naglasio je da se svrha kažnjavanja postiže na način da osoba kojoj je ograničena sloboda ne bude isključena iz društva već da, uz pomoć društvene zajednice, dobrovoljno, radom i ličnim postupcima razvije svijest i odgovornost o štetnosti određenih ponašanja i posljedicama počinjenog krivičnog djela.

Kako je naveo ministar Nenadić, "Terapijska zajednica Kampus" će sada imati 10 obučenih povjerenika za implementaciju alternativne krivične sankcije-rad za opće dobro na slobodi u ovoj javnoj ustanovi. Po jedan povjerenik za izvršenje ove sankcije je angažovan i u kantonalnim javnim preduzećima "Park", "Gras", "Rad" i "Pokop", što je također omogućilo Ministarstvo pravde i uprave KS.

"Razlozi zbog kojih je Ministarstvo najviše povjerenika angažovalo u 'Kampusu' su ti da ova ustanova radi u smjenama, da se u nju upućuje više krivično odgovornih osoba, kao i da je po svojoj osnovnoj djelatnosti terapijska zajednica i radi sa ovisnicima, a što je pomoglo Ministarstvu da pronađe osposobljenu javnu ustanovu u kojoj ovu alternativnu krivičnu sankciju mogu izvršavati i ovisnici o narkoticima", obrazložio je ministar Nenadić.

Na izvršenju alternativne kaznene sankcije-rad za opće dobro na slobodi u ovoj javnoj ustanovi i navedenim kantonalnim preduzećima trenutno je 15 osuđenika.

Ovu alternativnu kaznenu sankciju, kao i osposobljavanje pomenutih pravnih subjekata za njeno izvršenje, Ministarstvo pravde i uprave je uvelo u sistem prije tri godine, nakon izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH.

U Ministarstvu su izrazili zadovoljstvo uspostavljenim sistemom i naveli da su u nekoliko navrata sugerisali predsjednicima sudova u Kantonu Sarajevo da više primjenjuju ovu krivičnu sankciju.