Izvještaj za prošlu godinu: Visok stepen riješenih prvostepenih i drugostepenih predmeta u ministarstvima

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2019. godinu, koji je pripremilo Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Izvještaj je sačinjen na osnovu pojedinačnih izvještaja o rješavanju upravnih stvari  svih kantonalnih ministarstava Kantona Sarajevo.

Utvrđeno je da je tokom protekle godine prvostepenim upravnim predmetima, u kojima je postupak pokrenut po zahtjevu stranke, riješeno 47.832 predmeta od ukupno 51.516 podnesenih zahtjeva, što procentualno iznosi 92,8% riješenih predmeta.

“Vrijedi istaknuti da je u oblastima zdravstva, invalidske i boračke zaštite, obrazovanja, nauke i mladih, postotak riješenih predmeta 100%, te da nema neriješenih predmeta koji su preneseni u 2020. godinu. Nadalje, u oblasti saobraćaja postotak riješenosti predmeta je na 99,85%, dok je u oblastima poljoprivrede i unutrašnjih poslova postotak riješenosti predmeta 95,8 i 95,3%”, navela je ministrica pravde i uprave Mersa Kustura.

Istakla je i da je riješeno ukupno 99,8% prvostepenih upravnih predmeta po službenoj dužnosti u navedenom periodu, odnosno od 10.253 predmeta riješeno je 10.232 predmeta.

“U oblasti rješavanja drugostepenih upravnih predmeta, utvrđeno je da je od ukupno 2.251 zaprimljenih žalbi u izvještajnom periodu riješeno 1.955 žalbi, što procentualno iznosi 86,9%. Kada je u pitanju rad na upravnim predmetima u postupku revizije, riješeno je svih 572 predmeta”, dodala je ministrica Kustura.

Tokom prošle godine, kantonalna ministarstva izdala su ukupno 76.244 uvjerenja na isto toliko zahtjeva.

Na osnovu postojećih podataka, konstatovano je da su ministarstva prvostepene upravne predmete, u kojima je postupak pokrenut po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti, većinom riješila u zakonskom roku od 30, odnosno 60 dana, kako je i propisano odredbama relevantnih zakona. Zaključak je također da su ministarstva u zakonskom roku većinom riješila drugostepene upravne predmete.