Implementacija Zakona o notarima Federacije Bosne i Hercegovine

Implementacija Zakona o notarima Federacije Bosne i Hercegovine bila je povod sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića i pomoćnice za pravosuđe Irene Zima s predstavnicima Notarske komore i članovima Upravnog odbora Notarske komore Džemaludinom Mutapčićem i Nerminkom Hamidović.

Bilo je riječi o procedurama i određenim propisima vezanim za vođenje disciplinskih postupaka protiv notara u Kantonu Sarajevo te je konstatirano da postoje određene nejasnoće u pomenutom zakonu koje bi bilo potrebno razriješiti i pojasniti.

Ministar Nenadić je između ostalog naveo da je predsjednica Općinskog suda Janja Jovanović, na inicijativu Advokatske i Notarske komore, te resornog ministra i zahtjeva javnosti otvorila nove šaltere u ZK uredu u prostorijama ovog suda, kao i jedan poseban šalter za notare i advokate.

Ova aktivnost treba da riješi problem gužvi i čekanja na izvode i drugu dokumentaciju u ZK uredu Općinskog suda u Sarajevu.

Ponovio je da nije u redu što se u Federaciji BiH ne organizira polaganje notarskog ispita, što rezultira time da kandidati iz Federacije polažu notarski ispit u Republici Srpskoj. Radi se naravno o važećim javnim ispravama iz Republike Srpske koje su priznate u FBiH, ali se onda postavlja pitanje potrebe postojanja ovog instituta u Federaciji BiH. Predložio je da se i komora pozabavi ovim pitanjem .

Ovom prilikom, ministar je obavijestio Notarsku Komoru da je u toku procedura za izbor još jednog notara u Sarajevu i to na području Općine Novo Sarajevo.

Na kraju sastanka gosti su se zahvalili resornom ministru na dosadašnjoj saradnji kao i njegovom vrlo operativnom načinu rješavanja problema Notarske komore.

O zaključcima današnjeg sastanka biće upoznat i Upravni odbor Notarske komore, od kojeg se očekuje da iste razmotri i donese odgovarajuće zaključke .