Efikasan rad Kantonalnog tužilaštva KS je važan radi jačanja povjerenja građana u sistem pravosuđa

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Mersa Kustura sa saradnicom, posjetila je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo i, tom prilikom, sa glavnom kantonalnom tužiteljicom Sabinom Sarajlija razgovarala o aktualnim temama funkcionisanja i rada Tužilaštva.

Ministrica Kustura izrazila je punu podršku predočenim aktivnostima Tužilaštva i izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima u radu, kao i ostvarenom saradnjom u prethodnom periodu, naglasivši značaj efikasnog rada ovog tijela u jačanju povjerenja građana u sistem pravosuđa.

Glavna kantonalna tužiteljica prezentirala je probleme vezane za nedostatak ljudskih i materijalnih kapaciteta Tužilaštva, kao i potrebu proširenja prostornih resursa, koji nisu pratili povećanje broja zaposlenih, kao i povećanje broja predmeta u radu.

Imajući u vidu da je u toku imenovanje sedam tužilaca, poseban problem koji se odražava i na efekte rada Tužilaštva, predstavlja dužina trajanja postupka njihovog imenovanja, a koji provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

Također, tema razgovora bila je i potreba za planiranjem i obezbjeđenjem adekvatnih finansijskih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu, kako bi se stvorili svi preduslovi za uspješan rad, u ovom vrlo značajnom segmentu za poštivanje vladavine prava i ukupne bezbjednosti svih građana Kantona Sarajevo.