Data saglasnost za lokaciju na kojoj će biti izgrađeno spomen-obilježje „Odred Lasta“

Zastupnici Skupštine KS utvrdili su danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo te ga uputili u javnu raspravu.

I predložena Odluka o davanju saglasnosti na Prijedlog Ugovora o prenosu prava vlasništva nekretnine uz naknadu, između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo - Ministarstvo saobraćaja, radi realizacije projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta, kao zamjenske lokacije, u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u ulici Grbavička br. 62-68 u Sarajevu koji se uklanja, zbog nastavka izgradnje saobraćajnice –Južne longitudinale, dobila je potrebnu zastupničku podršku.

Utvrdili su i Prijedlog odluke o ispravci Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo, zbog neophodne izmjene imena bivšeg i nedavno imenovanog direktora Studentskog centra.

Zastupnicu su dali saglasnost i na notarski obrađen Nacrt ugovora o osnivanju prava građenja između Univerziteta u Sarajevu i Općine Centar Sarajevo i to u svrhu izgradnje spomen-obilježja „Odred Lasta“ na uglu ulica Patriotske lige i Bolnička u Sarajevu.

Na današnjem drugom nastavku 30. sjednice Skupštine KS zastupnici su usvojili i četiri prijedloga odluka o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina za četiri pripadnika boračke populacije iz KS, i to: u naselju Šip pripadniku boračke populacije KS Džemalu Ljuci, u ulici Behdžeta Mutevelića broj 10 Adilu Mahmutoviću, te u naselju Rosulje Mirsadu Suljović i Samiru Huremoviću.