Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo su najvažnija administrativna reforma

Amandmani na Ustav Kantona Sarajevo i pitanja lokalne samouprave bile su teme sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića sa predstavnicama Sarajevskog otvorenog centra Vladanom Vasić i Eminom Bošnjak.

Ministar Nenadić je detaljno predstavio aktivnosti koje su resorno ministarstvo i Vlada poduzimali na pripremi materijala, te ih informisao o rješenjima koja će biti prezentirana na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo u ponedjeljak.

"Očekujem da će ovi amandmani biti usvojeni jer se radi o najvažnijoj administrativnoj reformi koja treba da omogući normalno funkcionisanje lokalne samouprave i razgraniči nadležnosti između Kantona, Grada i općina", poručio je ministar Nenadić.

Naveo je i kako je o provedenim aktivnostima sarađivao sa svim predstavnicima političkih partija u Kantonu Sarajevo, vladinim i nevladinim organizacijama, međunarodnim institucijama, akademskom zajednicom, medijima i građanima.

"Ovo je jedna od najširih javnih rasprava provedenih do sada u Kantonu Sarajevu", istakao je ministar Nenadić.

Ovom prilikom, predstavnice Vasić i Bošnjak pozdravile su napore Ministarstva pravde i uprave KS i pozitivno ocijenile sve aktivnosti koje ono provodi, te rekle kako se nadaju da će amandmani na Ustav biti usvojeni.

Po njihovom mišljenju, tokom usaglašavanja amandamana u okviru najavljenih reformi zakona o lokalnoj samoupravi i pripadnosti javnih prihoda trebaju da se ispoštuju i druga važna načela, a to su participacija žena u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u Kantonu Sarajevo i rodna ravnopravnost.

Najavile su da će zajedno sa resornim ministarstvom raditi na pripremi pomenutih propisa, a posebno na onim koji se odnose na usklađenost sa međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, državnim zakonom o ravnopravnosti polova i drugim koji tretiraju pitanja koja su u fokusu interesovanja njihovog Centra.

Na kraju sastanka uručile su ministru Nenadiću i publikacije na kojima su radile, a to su "Analiza mogućih intervencija u izbornom sistemu BiH i kako do 40 posto žena u zakonodavnim tijelima BiH" i "Gdje su žene u vladama, zastupljenost i reprezentativnost žena i muškaraca u izvršnoj vlasti BiH".