POZIV NA KONSULTACIJE - Nacrt Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i Općine na teritoriji Kantona Sarajevo