Poziv građankama i građanima Kantona Sarajevo

Poštovane građanke i građani Kantona Sarajevo,

 

Pozivamo vas na konsultacije o nacrtu Zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo.

 

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, organizuje javne konsultacije o nacrtu Zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo, na kojima će se okupiti svi zainteresovani građani Kantona Sarajevo, dana 14. marta u 10.00 sati, u Velikoj sali Općine Stari Grad.

U proteklom periodu obavili smo konsultacije sa predstavnicima međunarodne zajednice, strukovnih organizacija i institucija sa kantonalnog i državnog nivoa vlasti, kao i sa predstavnicima nevladinog sektora i predstavnicima istraživačkog novinarstva.

Kako je nacrt ovog zakona utvrđen na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 23. januara 2019. godine i upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, a imajući u vidu visok stepen zainteresovanosti javnosti za transparentnost u svakom segmentu postupanja javnih funkcionera, cijenimo veoma značajnim da se odazovete ovom pozivu kako bismo prodiskutovali sve nedoumice i zajednički došli do još kvalitetnijih pravnih rješenja.

S poštovanjem,

 

M I N I S T R I C A

Lejla Brčić