Fondacija Centar za javno pravo u saradnji sa Ministarstvom pravde i uprave Kantona Sarajevo pozivaju Vas na stručno savjetovanje i javni dijalog