Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, od utvrđivanja nacrta Zakona i upućivanja u javnu raspravu, kontinuirano radi na izradi prijedloga Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo.

Svakodnevno stižu primjedbe, prijedloge i sugestije na nacrt ovog Zakona od svih učesnika javne rasprave.

Do današnjeg dana, uključujući i predhodne konsulatacije, pristiga 31 prismena primjedba (Agencija za državnu službu FBiH, Grad Sarajevo, općine u Kantonu Sarajevo, stručne i druge službe Kantona Sarajevo, Udruženje poslodavaca, Savez općina i gradova FBiH i dr.).

Ministarstvo pravde i uprave je održalo javnu raspravu na nacrt Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo dana 23.05.2016. godine u sali Općine Centar, na kojoj su iznesene vrlo konkretne primjedbe i prijedlozi za unapređenje teksta nacrta Zakona koje ovo ministarstvo trenutno obrađuje.

Svaka primjedba, prijedlog ili sugestija će biti obrađena, analizirana i unešena u Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi koji će biti sastavni dio prijedlog Zakona.

Javna rasprava se završava 10.06.2016. godine, nakon čega će Ministarstvo pravde i uprave pripremiti prijedlog Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo i uputiti ga prema Vladi Kantona Sarajevo na utvrđivanje.

Očekuje se da će se ovaj Zakon naći u formi prijedloga na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo tokom jula mjeseca.

Slika: