ZAKLJUČCI O USVAJANJU INFORMACIJE O POJAVI NOVOG KORONAVIRUSA (COVID-19) U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, TE MJERAMA I AKTIVNOSTIMA PODUZETIM OD NADLEŽNIH INSTITUCIJA VLASTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I SEKTORU ZDRAVSTVA U FEDERACIJI BIH