Posjeta ministra Nenadića Zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći KS: Više od 3000 stanovnika Kantona svake godine zatraži besplatnu pravnu pomoć

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima boravio je danas u službenoj posjeti Zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći KS-a. Sa direktorom Velijom Nuhanovićem razgovarao je o radu Zavoda, kao i o planovima unapređenja usluga koje pruža.

Uspostavom ovog zavoda 2012. godine omogućeno je da i građani lošeg imovinskog stanja dobiju adekvatnu zaštitu njihovih prava u nadležnim institucijama, besplatno, te jednak pristup pravdi i efikasnu zaštitu njihovih zagarantovanih prava. 

Direktor Nuhanović je upoznao ministra sa najvažnijim aktivnostima koje su sprovedene u proteklom periodu i rezultatima rada ove kantonalne samostalne upravne organizacije. Naglasio je da veliki broj građana Kantona traži ovu vrstu pomoći, više od 3000 njih svake godine, ali da postoji potreba jačanja kadrovskih kapaciteta u Zavodu. Trenutno je u radnom odnosu osam uposlenika, od kojih četiri pravna zastupnika, tri namještenika i direktor Zavoda, dok je sistematizacijom predviđeno 12 radnih mjesta.

„U prethodnoj godini obratile su nam se 3052 stranke. Evidentirano je oko 3800 predmeta u kojima su našim građanima pružane različite vrste pravne pomoći od pravnih savjeta do upravnih, parničnih, vanparničnih, izvršnih postupaka, do zastupanja u upravnim sporovima“, naveo je direktor Nuhanović.

On je istakao da je uprkos velikom broju predmeta, u prethodnoj godini Zavod osigurao značajne uštede. Od 518.000 KM koliko je ušteđeno, 280.000 KM se odnosi na direktnu finansijsku korist od instituta besplatne pravne pomoći koja je pružena građanima.

Ministar Nenadić je istakao da postoji očigledna disproporcija između broja predmeta i uposlenih u Zavodu, te da će se pitanje nedostajućih kadrova dijelom riješti kroz prihvatanje donacije UNDP-a za angažman stručnog saradnika za poslove pružanja besplatne pravne pomoći. To će biti omogućeno memorandumom o razumijevanju koji će biti potpisan između Ministarstva pravde i uprave KS, Zavoda i UNDP-a. Istakao je da će Ministarstvo na čijem je čelu i dalje pružati punu podršku svim aktivnostima koje Zavod obavlja.  

„Kroz zakone koji tretiraju rad vaše ustanove i pružanje pomoći najranjivijim kategorijama našeg društva, kontinuirano i u saradnji sa svim relevantnim partnerima u vladinom i nevladinom sektoru, tražit ćemo najbolja rješenja za unapređenje ove usluge“, naglasio je u razgovoru ministar Nenadić, ističući da je osiguranje besplatne pravne pomoći obaveza institucija u BiH proistekla iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kao i obaveza u okviru reforme pravosuđa i uprave u BiH.

Istaknuto je i to da je Strategijom razvoja  besplatne pravne pomoći u KS-u, za naredne dvije godine predviđen niz mjera za razvoj ove usluge,  a prioritet je osigurati da besplatna pravna pomoć bude dostupna svim stanovnicima Kantona s akcentom na one koji su iz rubnih općina.

 

Slika: