Obrazovanje i zapošljavanje mladih u Jugoistočnoj Europi

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo, Mario Nenadić, prisustvovao je međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Obrazovanje i zapošljavanje mladih u Jugoistočnoj Europi – problem migracija u Europskoj Uniji“, koju su organizirali Movimento Cristiano Lavaratori, EZA i HKD Napredak.

Na konferenciji se razgovaralo oko pitanja kreiranja tržišta rada u javnom sektoru, te usklađivanje obrazovnih politika i nastavnih planova sa tražištem rada.

Poseban je aspekt konferencije bio na polju osiguranja praktične obuke i prakse učenika i studenata tokom školovanja.

Jedan dio konferencije, bio je posvečen organiziranju i funkcioniranju granskih sindikata u oblastima za koje su zainteresirani i osnovani. Iskustva pokazuju da je Bosna i Hercegovina, pa time i Kanton Sarajevo, primjer složene prakse kada je o ovom pitanju riječ. Razlog je u složenoj ustavno-pravnoj organizaciji i nadležnostima, pa tako i pravnom uređenju funkcioniranja sindikata.

Veliki je problem i neusklađenost sistema obrazovanja i tržišta rada.

Poseban je dio konferencije, bio posvečen migracijama sa Bliskog istoka i Sirije, kojom prilikom su sudionici govorili o sistemu azila u Europi i nefunkcionalnosti postojećeg sistema, koji nije imao u vidu ovako masovne migracije, a što je u konačnici proizvelo pravne i stvarne probleme unutar UN sistema i šire.

Na kraju, suočena su pitanja migracija i useljavanja u pojedine zemlje sa stabilnim političkim sistemima i destabiliziranje unutarnjeg tržišta rada u tim sistemima, te s tim u vezi iseljevanje mladih i važnost zapošljavanja umjesto iseljavanja.

Slika: