Obavijest u vezi Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika

KANTON SARAJEVO

SVIM RUKOVODIOCIMA ORGANA UPRAVE

I UPRAVNIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO,

GRADA SARAJEVO I OPĆINA NA TERITORIJI

KANTONA SARAJEVO

 

OSTALIM ZAINTERESOVANIM

 

Ministarstvo pravde i uprave je, shodno obavezi iz Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/16), donijelo Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika (u daljem tekstu: Pravilnik). Navedeni Pravilnik je objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj 50/17.

S obzirom da ocjena rada državnih službenika i namještenika predstavlja osnov za ostvarivanje određenih prava državnih službenika i namještenika propisanih Kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (npr. uvećanje godišenjh odmora po osnovu rezultata rada) što je oblik nagrađivanja, te kako bi rukovodioci bili u mogućnosti ocjeniti državne službenike za rad u 2017. godini, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je donijelo Pravilnik o ocjenjivanju državnih službenika koji je stupio na snagu 22.12.2017. godine.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo je u svom Programu rada za 2018. godinu, u zavisnosti od planirane dinamike na izradi i donošenju novog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, planiralo donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika, na način da se eventualno ugrade odredbe o nagrađivanju državnih službenika i namještenika.

 

            S poštovanjem,

 

M I N I S T A R

Mario Nenadić, sr.