Novosti

09.02.2016

Na danas održanom sastanku pregovaračkih timova Vlade i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH dogovoreno je da će Vlada Kantona Sarajevo ovlastiti ministra pravde i uprave Maria Nenadića da bude njen predstavnik u pregovaračkom timu Vlade Federacije koji je zadužen za potpisivanje kolektivnog ugovora.

09.02.2016

Besplatna pravna pomoć treba da bude dostupna svim građanima kojima je odgovarajućim propisima i namijenjena, ljudima slabijeg imovnog stanja koji ne mogu platiti usluge zastupanja u sudovima i drugim tijelima od kojih traže zaštitu prava.
To je jedan od zaključaka jučerašnje konferencije koju je organizovala Fondacija lokalne demokratije, a na kojoj je predstavljen nacrt strategije razvoja sistema besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo za period 2016-2018, a uvodno izlaganje održao je ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić.

04.02.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić primio je jučer predstavnike novoformiranog Samostalnog  sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika koji su ga upoznali sa  radom ovog sindikata  i njegovim ciljevima. 

03.02.2016
02.02.2016

Kreiranje održivog modela besplatne pravne pomoći u Kantonu Sarajevo je samo jedan od projekata koji realizuje Fondacija lokalne demokratije, rekla je tokom današnje posjete ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Maria Nenadića ovoj nevladinoj organizaciji izvršna direktorica Jasmina Mujezinović.

22.01.2016

Delegacija Evropske unije u BiH, kako su njeni predstavnici istakli na današnjem sastanku sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem i ministrima Mariom Nenadićem i Jasminom Halebićem, fokusirana je na praćenje aktivnosti iz nekoliko oblasti usvojene Reformske agende. Među njima su ekonomska pitanja, finansije, odnosno bankarski sistem, konkurentnost, socijalna zaštita te vladavina prava i reforma javne uprave.

20.01.2016

U prvoj službenoj posjeti Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo boravio je danas ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima. Ovom prilikom, razgovarao je sa  pravobraniocem Kantona Sarajevo Kemalom Karićem koji ga je informisao sa organizacijom rada, strukturom i organizacijom, materijalnim i ljudskim resursima ove institucije.

19.01.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima posjetio je danas Kantonalno tužilaštvo KS. Razgovarao je sa glavnom kantonalnom tužiteljicom Dalidom Burzić koja ga je upoznala s radom i stanjem u ovoj pravosudnoj instituciji.