Novosti

25.05.2016

Na poziv osnivača Fakulteta za upravu prof.dr. Muniba Tahirovića i dekana Nezira Krčala, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicom Azrom Šahinagić posjetio je danas ovu visokoškolsku ustanovu, inače pridruženu članicu Univerziteta u Sarajevu, i tom prilikom s njima razgovarao o aktuelnim pitanjima vezanim za status ovog fakulteta, njegovih diploma te programu rada s posebnim akcentom na provedbu praktičnog dijela nastavnog procesa.

25.05.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić, sa pomoćnicom ministra Irenom Zimom i stručnom savjetnicom Faridom Cikotić, primio je jučer predstavnike Svjetske banke Georgiu Harley, stručnjaka za reformu pravosuđa iz Washingtona i Srđana Svirceva eksperta za reformu pravosuđa i javni sektor.

25.05.2016

Praćenjem rezultata rada kantonalnih javnih preduzeća, fondova, zavoda  u prvom kvartalu ove godine kroz poređenje  pokazatelja za  isti period prošle godine kao i pomake u prethodna tri mjeseca, premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković  i ministri u Vladi Kantona žele pratiti dinamiku ostvarivanja planova rada i pomaka u njihovom poslovanju.
Današnji sastanak sa tom svrhom je nastavak prije tri mjeseca započete prakse kako bi direktori preduzeća predočili šta su radili i ostvarili u prethodnom izvještajnom  periodu.

24.05.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i stručna savjetnica za ekonomske poslove Farida Cikotić razgovarali su danas sa direktoricom prodaje Sevoi grupe Zikretom Tubić o finasijskoj kontroli i upravljanju u javnom sektoru, te načinu vođenja dokumenata sistema upravljanja kvalitetom i praćenja zakonskih zahtjeva.

23.05.2016

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj posljednjoj sjednici utvrdila Nacrt Zakona o inspekcijama, a koji će biti razmatran na sjednici Skupštine Kantona zakazanoj za 1. juni 2016. godine.
Ovim Zakonom utvrđuje se funkcionalno organizovanje inspekcija u okviru samostalnog organa uprave, s izuzetkom pojedinih inspekcija koje su zbog prirode posla i funkcionalne povezanosti sa drugim organima uprave organizacijski ostale u odgovarajućim ministarstvima kao što su upravna inspekcija, inspekcija za sport, stambena inspekcija i sl.

23.05.2016

Javna rasprava o Nacrtu zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, koji je krajem aprila usvojila Skupština KS, održana je danas u organizaciji Ministarstva pravde i uprave KS. Raspravi su prisustvovali predstavnici općina u Kantonu Sarajevo, Grada Sarajevo, ministarstava i samostalnih upravnih organizacija KS, Saveza općina i gradova FBiH, predstavnici sindikata, međunarodne zajednice, te agencija za državnu službu FBiH i BiH.
Prema riječima ministra pravde i uprave KS Maria Nenadića cilj je čuti stavove svih učesnika rasprave vezane za ovaj važni, reformski proces u KS-u.

20.05.2016

U cilju podizanja konkurentnosti i lakše registracije i poslovanja u Kantonu Sarajevo Vlada je prema Skupštini Kantona uputila prijedlog izmjena Zakona o sudskim i Zakona o administrativnim taksama.
Izmjena ove zakonske regulative je dio projekta koji Kanton Sarajevo realizira sa IFC grupacijom Svjetske banke, u svrhu stvaranja boljeg poslovnog ambijenta, boljeg pozicioniranja države i Kantona na ljestvicama doing business, a koji obuhvata i izmjene propisa koji se tiču uređenja uslova poslovanja ovdje.

18.05.2016

Ekonomsko socijalno vijeće Kantona Sarajevo je na svojoj 54. sjednici razmatralo utvrđeni Nacrt Zakona o državnoj službi, o kojem je javna rasprava u toku. Ministar pravde i uprave Mario Nenadić, čije ministarstvo je priređivač ovog Zakona, dao je šire obrazloženje reformskog koncepta ovog Zakona i odrednica koje koncipiraju novi način uređenja državne službe u Kantonu Sarajevo.