Novosti

27.04.2016

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su u nastavku današnjeg zasjedanja usvojili Nacrt zakona o državnoj službi KS i uputili ga u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Ovim nacrtom uređuje se radno-pravni status državnih službenika i drugih osoba zaposlenih u organima državne službe u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama na teritoriji Kantona.

26.04.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić je jučer sa saradnicima prisustvovao sastanku Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na kojem se raspravljalo o Nacrtu Zakona o državnoj službi.
Ovom prilikom, ministar Nenadić je prisutnima prezentirao ovaj zakon, te ukazao na njegove novine, ali i prednosti.
Iako su prisutni pohvalili novi zakon, ministar Nenadić ih je pozvao da nastave saradnju kako bi zajednički došli do što boljih rješenja prilikom konačnog donošenja Zakona o državnoj službi.

26.04.2016

Predsjedateljica Skupštine Kantona Sarajevo  Ana Babić, ministar pravde i uprave Mario Nenadić i ministar kulture i sporta Mirvad Kurić posjetili su danas Jevrejsku općinu Sarajevo gdje su prisustvovali tradicionalnom Sederu, na poziv predsjednika Jevrejske općine Borisa Kožemjakina i predsjednika Jevrejske zajednice BiH  Jakova Fincija.

25.04.2016
25.04.2016
25.04.2016

Pregovarački timovi Vlade Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine su se na danas održanim pregovorima složili da treba donijeti Zakon o državnoj službi na nivou Kantona Sarajevo, s tim da će nakon provedene javne rasprave o predloženoj formi Nacrta zakona o državnoj službi KS i sublimiranja njenih rezultata zajednički razmotriti, usaglasiti, ali i zauzeti svoje stavove o predloženim izmjenama ponuđene forme ovog zakonskog rješenja.

22.04.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović gostovali su jučer na TVSA, povodom aktivnosti pokrenutih u cilju unapređenja plaćanja komunalnih obaveza u Kantonu Sarajevu.
Ovom prilikom je predstavljen  problem i pojašnjeno gledateljstvu koji su osnovni pravci rješavanja ovog pitanja u budućnosti.

22.04.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima primio je predstavnike Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Tom prilikom, razgovarao je sa predstavnicima ovog sindikata i njihovim predsjednikom Salihom Kruščicom i članovima pregovaračkog tima ovog sindikata.