Novosti

24.08.2016

Na inicijativu notarskog ureda, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić, sa saradnicama Irenom Zimom i Azrom Šahinović, održao je danas sastanak sa notarom Džemaludinom Mutapčićem i njegovim pomoćnicima i saradnicima.
Sastanak je nastavak redovne saradnje ministra Nenadića i notara Mutapčića, a imao je za cilj analizirati trenutno stanje i probleme sa kojima se suočavaju ministarstvo i notar u svom radu.
Ovom prilikom, notar Mutapčić predstavio je svoj rad i moguće unapređenje stanja u smislu saradnje sa nadležnim pravosudnim institucijama.

24.08.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas sastanak sa izvršnom direktoricom nevladine organizacije “Fondacija lokalne demokracije” Jasminom Mujezinović.
Tokom sastanka razmjenjene su informacije o zajedničkim i vezanim aktivnostima Fondacije i Ministarstva.
Ministar Nenadić je upoznao direktoricu Mujezinović o tekućim aktivnostima Ministarstva u pogledu saradnje sa nevladinim organizacijama, donošenjem nekih važnih propisa u vezi lokalne samouprave, imovine Kantona Sarajevo, državne službe i drugim zajedničkim pitanjima.

17.08.2016

Izmjene Ustava Kantona Sarajevo i donošenje zakona o lokalnoj samoupravi i o imovini KS teme su o kojima su danas ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić i njegovi saradnici razgovarali sa predstavnicom OSCE-a Samrom Ramić.
Ovom prilikom je zaključeno da je napravljen značajan iskorak u političkom i pravnom smislu za definisanje ovih pitanja, te najavljeno da će se u narednom periodu nastaviti sa procedurom njihove izrade i donošenja.

27.07.2016

Skupština Kantona Sarajevo je bez ijednog glasa protiv donijela Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo kojim se na cjelovit način uređuje položaj državnih službenika kao i lica koja nisu državni službenici ali se njihov radno – pravni status uređuje ovim Zakonom.

25.07.2016

Pregovori oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH između predstavnika organa vlasti Federacije BiH i kantona sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH rezultirali su usaglašenim tekstom, a koji u konačnici potpisuju učesnici pregovora.

20.07.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas sastanak sa predsjednikom i članom UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo Safudinom Čengićem i  Miralemom Šabovićem.
Povod sastanka je bio konačna razmjena mišljenja i stavova vezanih za Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo.
 
Ministar Nenadić  je obavijestio predstavnike poslodavaca da će se ovaj važni Zakon razmatrati u formi prijedloga na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zakazanoj za  27. juli ove godine.

20.07.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima, održao je danas  sastanak sa Adisom Arapovićem projekt menadžerom Centra civilnih inicijativa (CCI) i njegovim saradnicima.
Predstavnici CCI prenijeli su resornom ministru svoje stavove u vezi sa prijedlogom Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, koji će biti razmatran na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, zakazanoj za 27.juli 2016.godine.
CCI vrlo se pohvalno izjašnjava oko teksta ovog, kako su rekli odlučnog i reformskog propisa i daju punu podršku njegovom usvajanju.

14.07.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa stručnim savjetnikom u ovom ministarstvu Zlatanom Karovićem prisustvovao je danas Konferenciji koju je organizirao Centar civilnih inicijativa (CCI) pod nazivom "Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije".
Ministar Nenadić bio je prvi uvodničar na ovoj konferenciji a tema njegove prezentacije, koju je utvrdio CCI, bila je "Novi Zakon o državnoj sližbi u Kantonu Sarajevo – iskorak u pravom smjeru".