Novosti

25.07.2016

Pregovori oko izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH između predstavnika organa vlasti Federacije BiH i kantona sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH rezultirali su usaglašenim tekstom, a koji u konačnici potpisuju učesnici pregovora.

20.07.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je danas sastanak sa predsjednikom i članom UO Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo Safudinom Čengićem i  Miralemom Šabovićem.
Povod sastanka je bio konačna razmjena mišljenja i stavova vezanih za Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo.
 
Ministar Nenadić  je obavijestio predstavnike poslodavaca da će se ovaj važni Zakon razmatrati u formi prijedloga na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zakazanoj za  27. juli ove godine.

20.07.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima, održao je danas  sastanak sa Adisom Arapovićem projekt menadžerom Centra civilnih inicijativa (CCI) i njegovim saradnicima.
Predstavnici CCI prenijeli su resornom ministru svoje stavove u vezi sa prijedlogom Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, koji će biti razmatran na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, zakazanoj za 27.juli 2016.godine.
CCI vrlo se pohvalno izjašnjava oko teksta ovog, kako su rekli odlučnog i reformskog propisa i daju punu podršku njegovom usvajanju.

14.07.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa stručnim savjetnikom u ovom ministarstvu Zlatanom Karovićem prisustvovao je danas Konferenciji koju je organizirao Centar civilnih inicijativa (CCI) pod nazivom "Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije".
Ministar Nenadić bio je prvi uvodničar na ovoj konferenciji a tema njegove prezentacije, koju je utvrdio CCI, bila je "Novi Zakon o državnoj sližbi u Kantonu Sarajevo – iskorak u pravom smjeru".

14.07.2016

Zakonom o državnoj službi u Kantonu Sarajevo koji je na današnjoj sjednici utvrdila Vlada KS se cjelovito uređuje položaj državnih službenika kao i lica koja nisu državni službenici ali se njihov radno – pravni status uređuje ovim Zakonom.

13.07.2016

Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo je jedan od sistemskih zakona koji, kako je predviđeno Akcionim planom Vlade KS za realizaciju Reformske agende za BiH, treba biti donesen do kraja 2016. godine. Misija OSCE-a u BiH i Ministarstvo pravde i uprave KS kao priređivač ovog Zakona, organizirali su danas radni sastanak sa predstavnicima Grada Sarajeva, općina i općinskih pravobranilaštava kako bi kroz diskusije, sugestije i prijedloge došli do najboljih rješenja koja će urediti ovu oblast.

12.07.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima primio je danas  predsjednika  i sekretara Regionalne advokatske komore Sarajevo Senada Krehu i Ninu Kafedžić.
Cilj sastanka bio je upoznavanje sa aktuelnom zajedničkom problematikom rada i razmjena mišljenja o pitanjima iz nadležnosti ovog ministarstva, a prvenstveno funkcionisanja sistema odbrane po službenoj dužnosti u krivičnom postupku, kao i drugim pitanjima vezanim za organizaciju rada i finansiranje sudova, sudskim taksama, i potrebi izmjene zakonske regulative u ovoj oblasti.

08.07.2016

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima održao je danas redovni kvartalni sastanak sa predsjednicom Općinskog suda Janjom Jovanović i predsjednikom Kantonalnog suda Jasminom Jahjaefendićem s ciljem razmjene informacija i koordinacije aktivnosti koje se poduzimaju na jačanju kapaciteta pravosudnih institucija.